CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chuyển qua tài khoản GHSteel trước khi giao hàng

  • Quý khách cần xuất hóa đơn có VAT
  • Đơn hàng có làm hợp đồng mua bán giữa 2 bên
  • Những đơn hàng vượt quá 20 triệu đồng
  • Quý khách ở xa hơn 50km so với công ty chúng tôi. Phải nhờ một đơn vị giao hàng bên ngoài vì vậy họ không thu tiền được.

Thông tin tài khoản:

Ngân hàng Vietcombank

Tài khoản: 0271001068173

Tên người thụ hưởng: Lê Thị Ngộ

———————————–

– Những trường hợp không thể chuyển khoản thì mới có thể thu tiền mặt. Trả tiền mặt đối với những đơn hàng nhỏ dưới 3 triệu không cần lấy hóa VAT. Trong quá trình thu tiền mặt thì sẽ có sự xác nhận cuh thể của người giao và nhận tiền rõ ràng.